cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 2023 Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 2023

1. Thời gian khám: 7h00 đến 11h30 ngày 23/09/2023 (Sáng thứ 7) 

 

STT 

Lớp 

Thời gian 

Các lớp cao đẳng 

7h00 - 8h00 

23T-CM1, 23T-CM2, 23T-CM3, 23T-CM4, 23T-NH1 

8h00 - 9h00 

23T-NH2, 23T-I1, 23T-I2, 23T-I3, 

9h00 - 10h00 

23T-C1, 23T-C2, 23T-A1, 23T-DL1, 23T-DH1, 23T-ST1, 23T-B1, 23T-B2 

10h00- 11h30 

 

2. Địa điểm: Hội trường lớn. 

3. Thành phần: Tất cả HSSV khóa 2023   

4. Yêu cầu đối với HSSV 

Những HSSV chưa nộp tiền khám sức khỏe đến nộp tại phòng Tài chính Kế toán (cô Quyên) chậm nhất trước ngày 21/09/2023. 

- Nhà trường không tổ chức khám sức khỏe lần 2, do vậy trường hợp HSSV vắng mặt, không khám sức khỏe theo kế hoạch, sẽ không đủ điều kiện hồ sơ theo quy định. 

- HSSV tham dự đúng giờ và mang theo Phiếu khám sức khỏe đã điền đủ thông tin và có dán ảnh (Phiếu khám sức khỏe nhận tại GVCN).

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ