cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

Sứ mệnh - Mục tiêu chiến lược Sứ mệnh - Mục tiêu chiến lược

Sứ mệnh

cá cược thể thao gwin là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo đa cấp, đa nghề, đa trình độ, trong đó ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, thủy sản, công nghệ và dịch vụ nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và đủ năng lực tham gia thị trường lao động khu vực và quốc tế. Góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho ngành và phát triển kinh tế của địa phương, vùng miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ.

Mục tiêu chiến lược

Xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo nghề đạt tiêu chí cơ bản của trường chất lượng cao, với quy mô ổn định, có hệ thống quản trị tốt, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả,; có môi trường thuận lợi cho cán bộ, giáo viên phát huy trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước; là môi trường mà học sinh sinh viên hình thành và phát triển năng lực học tập, tiếp thu kiến thức và kỹ năng tiên tiến, hiện đại và những phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và để lập thân, lập nghiệp.

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ