cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

Khoa trực thuộc Khoa trực thuộc

1. Khoa Kinh tế - Du lịch

Trưởng khoa: ThS. Lê Thị Nguyên Tâm

 Điện thoại: 0236 2 222378

 Di động: 0905337897

 Email: [email protected]   

Phó trưởng khoa: ThS. Huỳnh Thị Kim Ngân

Điện thoại: 0236 2 222378

Di động: 0905335445

Email: [email protected]

 

2. Khoa Khoa học cơ bản

Trưởng khoa: ThS. Ngô Thế

Email: [email protected]

Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Văn Hùng

Điện thoại: 0236 2 222361

Di động: 0914.747633

Email: [email protected]

 

3. Khoa Công nghệ thực phẩm - Dinh dưỡng

Trưởng khoa: ThS. Châu Thành Hiền

 Điện thoại: 0236 2222360

 Di động: 

 Email: 

Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Thanh Mẫn 

Điện thoại: 0236 2222360

Di động: 0905397799

Email: [email protected]

Phó trưởng khoa: ThS. Trương Hồng Linh

Điện thoại: 0511 2222360

Di động: 0905039739

Email:  [email protected]

 

4. Khoa Sinh học ứng dụng - Nông nghiệp

Trưởng khoa: ThS. Bùi Thái Hằng

 Điện thoại: 

 Di động: 0905.161970

 Email: [email protected]   

Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hữu Nhân

Email: [email protected]

 

5. Khoa Tài chính - Kế toán

Trưởng khoa: ThS. Đào Thị Minh Tâm 

 Điện thoại: 0236 2 222362

 Di động: 0905.225623

 Email: [email protected]   

Phó trưởng khoa: ThS. Văn Thị Thanh Yên 

Điện thoại: 0236 2222362

Di động: 0905.224228

Email:  [email protected] 

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ