cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THÂN THỂ ĐỐI VỚI HSSV NĂM HỌC 2023-2024 THÔNG BÁO TRIỂN KHAI BẢO HIỂM Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THÂN THỂ ĐỐI VỚI HSSV NĂM HỌC 2023-2024

 

A. BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ MỨC ĐÓNG BHYT HSSV 

1. Đối tượng tham gia: HSSV thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, trừ HSSV được cấp thẻ BHYT theo đối tượng khác. 

2. Mức đóng 

Mức đóng BHYT HSSV tương ứng với 12 tháng là 972.000 đồng (Cách tính: Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng x 4.5% x 12 tháng).  

Trong đó, HSSV phải đóng là 680.400 đồng, NSNN hỗ trợ là 291.600 đồng. 

II. BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HSSV KHÓA 2021, 2022 

1. Mức đóng 12 tháng  là  680.400 đồng 

2. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 

3. Thời gian nộp tiền: Từ ngày 05/09/2023 đến hết ngày 29/09/2023. 

4. Cách thức nộp tiền: HSSV nộp tiền cho Giáo viên chủ nhiệm 

5. Đối với HSSV tham gia BHYT đối tượng khác (hộ nghèo, gia đình chính sách, con bộ đội, mua theo hộ gia đình…) thì cung cấp mã số bảo hiểm y tế cho GVCN. 

II. BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI HSSV KHÓA 2023 

1. HSSV đã nộp tiền BHYT năm 2023 vào ngày nhập học. Thời hạn sử dụng thẻ của HSSV là từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đối với HS trung cấp; Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2024 đối với cao đẳng (HSSV phải hoàn thiện khai báo mã thẻ BHYT, số căn cước công dân hoặc mã định danh cho GVCN trước ngày 10/09/2023) 

2. Đối với những HSSV chưa nộp tiền BHYT vào ngày nhập học. Thì khẩn trương thực hiện như sau: 

- Nộp tiền cho Giáo viên chủ nhiệm trước ngày 15/09/2023 đồng thời cung cấp mã số bảo hiểm cũ, số Căn cước công dân hoặc mã định danh. 

- Mức đóng 15 tháng là 850.500 đồng. Thời hạn sử dụng thẻ là: từ ngày 01/10/20223 đến ngày 31/12/2024. 

- Mức đóng 14 tháng là 793.800 đồng. Thời hạn sử dụng thẻ là: từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/12/2024.  

- Mức đóng 13 tháng là 737.100 đồng. Thời hạn sử dụng thẻ là: từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2024. 

3. Đối với HSSV tham gia BHYT đối tượng khác (hộ nghèo, gia đình chính sách, con bộ đội, mua theo hộ gia đình…) thì cung cấp mã số bảo hiểm y tế cho GVCN. 

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HSSV  

1. Tham gia BHYT bắt buộc đúng hạn theo quy định (Trừ HSSV được cấp thẻ BHYT theo đối tượng khác). 

2. Đối với HSSV mua BHYT tại trường, cũng như tham gia BHYT theo đối tượng khác phải cung cấp đầy đủ thông tin mã số BHYT, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú cho GVCN. 

- Những HSSV không cung cấp đầy đủ thông tin của mình cho GVCN thì sẽ không thực hiện được việc tham gia BHYT, HSSV phải tự chịu trách nhiệm về việc tham gia BHYT. 

Lưu ý: Bảo hiểm xã hội sẽ không cấp, phát thẻ BHYT cho những đối tượng đã có căn cước công dân gắn chip. Vì vậy, HSSV sau khi nộp tiền và làm thủ tục đầy đủ sẽ được gia hạn thời gian sử dụng của thẻ BHYT đang dùng. HSSV có thể dùng thẻ cũ, thẻ căn cước công dân, hoặc ứng dụng Vssid 

B. BẢO HIỂM  THÂN THỂ ĐỐI VỚI HSSV 

1 Đối tượng tham gia 

Học sinh, sinh viên có nhu cầu tham gia BHTT (tự nguyện). 

2. Mức đóng và quyền lợi khi tham gia BHTT của học sinh, sinh viên 

a. Mức đóng BHTT: 100.000 đồng/HSSV 

Thời hạn sử dụng thẻ từ 01/10/2023 đến 30/09/2024. 

b. Quyền lợi khi tham gia BHTT của học sinh, sinh viên 

Thương tật thân thể do tai nạn, Ốm đau, bệnh tật, phẫu thuật (do ốm đau, bệnh tật), chết do mọi nguyên nhân (Ốm đau, bệnh tật, tai nạn) theo “Quy tắc Bảo hiểm Con người, Điều khoản Bảo hiểm Toàn diện đối với Học sinh do Tổng công ty CP Bảo Minh ban hành” 

c. Thời hạn và cách thức nộp tiền 

HSSV nộp tiền cho GVCN từ ngày 05/09/2023 đến ngày 15/09/2023

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ