cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

Tuần sinh hoạt Học sinh sinh viên đầu khóa năm 2023 Tuần sinh hoạt Học sinh sinh viên đầu khóa năm 2023

NỘI DUNG TUẦN SINH HOẠT HSSV ĐẦU KHÓA 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-TCĐLTTP  ngày     /7/2023)

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Phụ trách

21/8/2023 (Thứ 2)

- Khai mạc lớp học, ổn định tổ chức, điểm danh.

- Phổ biến kế hoạch tuần sinh hoạt đầu khóa

Hội trường

P. Công tác HSSV

- Chiếu phim phóng sự

- Lãnh đạo nhà trường gặp mặt tân HSSV

Hội trường

Giám  hiệu, P. Công tác HSSV

- Phổ biến một số các quy định của nhà trường về đồng phục, tác phong, nội quy giảng đường.

- Triển khai thủ tục mở thẻ HSSV

- Phát đồng phục HSSV

Hội trường

P. Công tác HSSV; Ngân hàng Vietcombank

22/8/2023 (Thứ 3)

Giáo dục tâm lý

Hội trường

Báo cáo viên Sở Giáo dục và ĐT

Truyền thông về y tế, giáo dục sức khỏe

Hội trường

Báo cáo viên, cán bộ y tế

Ngày 23/8

(Thứ 4)

Giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, shisha, bóng cười, thuốc lá điện tử; tệ nạn mại dâm, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trong trường học; Giáo dục an toàn giao thông

Hội trường

Báo cáo viên công an phường Phước Mỹ

 

An ninh mạng và những vấn đề về an ninh chính trị.

Hội trường

Báo cáo viên Phòng an ninh, chính trị nội bộ

Ngày 24/8

(Thứ 5)

Chương trình chia sẻ về nghề nghiệp, khởi nghiệp đến từ các doanh nghiệp

Hội trường

Khách mời

 

Triển khai công tác Đoàn và giới thiệu các Câu lạc bộ

Hội trường

BCH Đoàn trường

Ngày 25/8 (Thứ 6)

Giới thiệu về các hoạt động của khoa; các ngành học; mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo từng ngành học; Giới thiệu nghề nghiệp, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp; Các hoạt động ngoại khóa của Khoa; Tổ chức cho HSSV tham quan phòng học, phòng thực hành

Hội trường  và các phòng học

 

Lãnh đạo Khoa

- Sinh hoạt lớp đầu khóa

- Phổ biến quy chế HSSV, các nội dung về chế độ chính sách; công tác đánh giá rèn luyện; Nội quy, quy định đối với HSSV.

- Phổ biến các nội dung liên quan đến công tác đào tạo

Tại các phòng học (TB sau)

Giáo viên chủ nhiệm

Ngày 26/8 (Thứ 7)

Tổ chức hoạt động Team buiding

Ngoài trời (Địa điểm thông báo sau)

BCH Đoàn trường

 

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ