cá cược thể thao gwin,trò chơi nổi tiếng

cá cược thể thao gwin

cá cược thể thao gwin

Trụ sở văn phòng chính:  101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Website: //305ccd.com/ - Fanpage: 

Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh:  296 Lưu Hữu Phước - Phường 15 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh.
  028.38776919 -  Website: 
//phanhieuhcm.305ccd.com/

 

Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

 GIỚI THIỆU

Quản trị kinh doanh là nghề thực hiện việc duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của tổ chức, bao gồm việc cân nhắc, tạo ra hệ thống, quy trình và tối đa hóa hiệu quả hoạt động, "quản lý hoạt động kinh doanh" bằng quá trình tư duy và ra quyết định của nhà quản trị, thực hiện các hoạt động lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra, giám sát các nội dung công việc nhằm thực hiện tốt mục tiêu.

Sinh viên nghề Quản trị kinh doanh có khả năng xây dựng, triển khai các kế hoạch kinh doanh; kiểm soát tình hình tài chính doanh nghiệp; xây dựng chiến lược, lập kế hoạch marketing sản phẩm, truyền thông thương hiệu, tìm kiếm thị trường kinh doanh cũng như tự tạo lập doanh nghiệp cho riêng mình.

 

CƠ HỘI – VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề Quản trị kinh doanh, người học có thể đảm nhiệm được các vị trí việc làm sau:

- Bán hàng; Kinh doanh; Nghiên cứu thị trường;

- Giám sát bán hàng; Quản lý kinh doanh/nhân sự;

- Phân tích tài chính; Điều hành sản xuất;

- Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, các công ty tài chính, ngân hàng, các cơ quan nhà nước.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 2,5 NĂM (99 TÍN CHỈ)

Các môn học chung/Đại cương (20 tin chỉ)

Môn học, mô đun cơ sở (18 tín chỉ)

 

Giáo dục chính trị (4 tín chỉ)

Pháp luật (2 tín chỉ)

Tin học (3 tín chỉ)

Tiếng Anh (5 tín chỉ)

Giáo dục thể chất (2 tín chỉ)

Giáo dục An ninh – Quốc phòng (4 tín chỉ)

Quản trị học (4 tín chỉ)

Marketing căn bản (3 tín chỉ)

Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

Tin học ứng dụng trong kinh doanh (4 tín chỉ)

Tâm lý và giao tiếp trong kinh doanh (4 tín chỉ)

Môn học, mô đun chuyên môn nghề (40 tín chỉ)

Môn học, mô đun bổ trợ (3 tín chỉ)

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế (5 tín chỉ)

Kế toán quản trị (4 tín chỉ)

Quản trị bán hàng (3 tín chỉ)

Quản trị nguồn nhân lực (3 tín chỉ)

Quản trị chiến lược (3 tín chỉ)

Quản trị sản xuất và dịch vụ (4 tín chỉ)

Quản trị tài chính doanh nghiệp (4 tín chỉ)

Khởi tạo doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu (5 tín chỉ)

Quản trị sự thay đổi và rủi ro kinh doanh (5 tín chỉ)

Nghiên cứu và quản trị marketing (4 tín chỉ)

Kỹ năng mềm ( 3 tín chỉ)

Thực tập nghề nghiệp: 18 tín chỉ

 

 TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 
Địa chỉ: 101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236. 3 831 228; 0983.000.194 - Email: [email protected]
Website: //305ccd.com - Facebook: 

Cùng chuyên mục

cá cược thể thao gwin

 

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Liên hệ